μηχανηματα συσκευασιας

Η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων έχει αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της βιομηχανικής παραγωγής, αφού χωρίς τη συσκευασία του κανένα αγαθό δεν μπορεί να μεταφερθεί αλλά ούτε και να διαφημιστεί. Ένα βασικό στάδιο στη διαδικασία της παραγωγής και της προώθησής τους στο εμπόριο είναι η φάση κατά την οποία τα μηχανήματα συσκευασίας συσκευάζουν ή εμφιαλώνουν το προϊόν, δίνοντάς του συγκεκριμένη μορφή αλλά και τη δυνατότητα να διατηρηθεί αναλλοίωτο. Τα μηχανήματα συσκευασίας, όμως, δεν κάνουν μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα επικολλούν και την ετικέτα που περιέχει βασικές πληροφορίες για τη σύσταση, το είδος, την προέλευση και τον παραγωγό του προϊόντος.

συσκευασια προιοντων

Σε έναν κόσμο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, στον οποίο το πλήθος των προϊόντων και των παραγωγών είναι τεράστιο, το προϊόν μπορεί να ξεχωρίσει σε μεγάλο βαθμό μέσω της συσκευασίας του και του διακριτικού του γνωρίσματος, το οποίο το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα. Ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται με αυτά τα χαρακτηριστικά είναι το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Στόχος του είναι να προστατεύσει την ιδέα που ενυπάρχει πίσω από το σχεδιασμό, την τυποποίηση και τη συσκευασία του προϊόντος, έτσι ώστε να μην αποτελέσει αντικείμενο παραποίησης ή απομίμησης τόσο από ομοειδή προϊόντα όσο και από προϊόντα, τα οποία μπορεί μεν να μην έχουν καμία σχέση, εκμεταλλεύονται όμως τη φήμη μιας άλλης γνωστής και δημοφιλούς επιχείρησης. Ο κλάδος αυτός έχει ασχοληθεί με διάφορα περιστατικά και πολύ πρόσφατα διακεκριμένοι νομικοί είχαν στα δικαστήρια μία έντονη διαμάχη σχετικά με την τυποποίηση ελαιόλαδου και το πώς διαφοροποιούνται τα διάφορα προϊόντα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

τυποποιηση προιοντων

Η βιομηχανική ιδιοκτησία και οι σχετικοί νόμοι προστατεύουν αφενός τα σχέδια και τα υποδείγματα των προϊόντων. Αυτά αφορούν οποιοδήποτε δισδιάστατο ή τρισδιάστατο διακριτικό γνώρισμα του προϊόντος, το οποίο σχετίζεται με το σχήμα του, το υλικό και τα χρώματα της συσκευασίας καθώς και το λογότυπο. Τα σχέδια και τα υποδείγματα, για να προστατευθούν, πρέπει να έχουν το αισθητικό στοιχείο και ατομικό χαρακτήρα, δηλαδή να μπορούν να προσελκύσουν το μέσο καταναλωτή, ώστε αυτός να θελήσει να αγοράσει το προϊόν. Η προστασία τους συστήνεται με την καταχώρισή τους στο Ειδικό Μητρώο Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

μηχανηματα συσκευασιας

Μεγαλύτερο ρόλο στον κλάδο αυτό παίζουν ωστόσο τα σήματα, τα οποία αποτελούν διακριτικά γνωρίσματα των προϊόντων, που τα βοηθούν να ξεχωρίζουν στις συναλλαγές και να συνδέονται με την επιχείρηση που τα κατασκευάζει ή τα διαθέτει. Τα σήματα μπορεί να είναι το όνομα, το λογότυπο, ο τίτλος ή οτιδήποτε άλλο που συνδέει ένα προϊόν στο μυαλό του μέσου καταναλωτή με μια επιχείρηση. Προστατεύονται και αυτά εφόσον καταχωρηθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης στο τμήμα Σημάτων και πληρωθούν τα απαραίτητα τέλη. Όποιος έχει δικαίωμα στο σήμα, μπορεί να αντιταχθεί στη χρήση του από τρίτους καθώς και να κινηθεί δικαστικά στην περίπτωση που επιχείρηση με παρεμφερή, ομοειδή, ταυτόσημα ή ακόμα και εντελώς διαφορετικά προϊόντα χρησιμοποιήσει ως σήμα ένδειξη, η οποία είναι ίδια ή μοιάζει σε τέτοιο βαθμό με το προϋπάρχον σήμα, ώστε να δημιουργεί κίνδυνο σύγχυσης στους καταναλωτές.