Πολλές οντότητες έχουν κινδυνεύσει πολλές φορές επειδή υποτιμήθηκε η σημασία του firewall. Οι firewalls έχουν εξελιχθεί σε ένα πολύτιμο εργαλείο για την προστασία της ακεραιότητας των δεδομένων επιχειρήσεων και πελατών. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με κάποια αντιβιοτική εφαρμογή, Περισσότερα →