Υπάρχουν άνθρωποι που θεωρούν ότι ένα smartphone δεν μπορεί να τους προσφέρει την πρακτικότητα που επιθυμούν. Η σύγκριση των smartphones με τα άλλα κινητά τηλέφωνα στην αγορά μπορεί να οδηγήσει στο ασφαλές συμπέρασμα ότι στοιχίζουν περισσότερο και ότι χρειάζονται μεγαλύτερη Περισσότερα →